in

Mr Brodie Lee

• Creation Type : CAW

• Platform : PS4

• Creator : Defract

• Wrestler : Brodie Lee

• Tags : Brodie, Lee, AEW

Every AEW Wrestler – AEW Wrestling Official Roster 2020

ECW Lives – WWE 2K19 CAW Pack